NETSOCAN
Číslo 9 --ZÁŘÍ 2008---Ročník VII.
Dívadýlko pod Rovníkem

Po presidentu G. W. Bushovi pak nás opravdu nehodné nenáhodně, a pod záminkou kanonizace prvního brazilského svatého, navštívil Sv. Otec neboli papež.

Předchozí papež sice pomocí zjednodušeného ideologického aparátu dokázal vychrlit na i d e o m a r k e t více svatých nežli všichni jeho předchůdci (a neopomenul pro běh věcí budoucích beatifikovat Vrchního kuráta chorvatské fašistické organizace Ustaša), ale stejně jako oni Brazilii, největší katolickou zemi a dle jednoho proroctví budoucí centrum křestanské kultury, naprosto kanonizacemi vynechal.

Tak to se tedy napravilo a dostali jsme dáreček. A doufám, že dětičky, drůžičky, baldachýny neboli správně nebesa a nasládlé úsměvy byly v dostatečném množství. A byla konference biskupů, nebot Latinská Amerika rudne a papežova načasovaná kniha o kapitalismu je milá Svatěotcovská pozornost, ale nikdo soudný ji vážně brát nemůže, zvláště ne v Latinské Americe, a zvláště ne v Brazilii kde se v předcházejícím postu uvedl n e s v a t ě a neotcovsky.

Svého času bylo psáno ve Spiegelu o předobrém úmyslu papežově, a pro spásu Vašich duší musím odpovědět, zvláště těm měkkým idealistům potřebným iluzí: myslíte, že tento papež opravdu chce oficiálně a n e o m y l n ě ex catedra zrušit nauku o osudu nepokřtěných, jak naznačuje Spiegel?

Nemýlí se? Bude snad dokonce vysloveně zakázano tuto nauku šířit nebot se po tolika staletích stala kacířská? Možná se Spiegel mýlí. Rozhodně je mylná česká interpretace a úvaha, kterou jsem četl o nepokřtěných dětech v dočasném očistci; slabošsky nekřestanští humanisté.

Nešlo tedy o očistec, ale ani o předpeklí, nýbrž takzvaný l i m b u s; ten byl či je věčný a nezměnitelný, tedy něco v tomto smyslu horšího.

Před tim se učívalo, že tyto děti budou věčně trpět mukami pekelnými: myslím, že začátek, alespon knižní, je u sexualně patrně ne zcela normálního "svatého" Augustina, ale je možné, že tak byly chápany některé pasáže v Novém Zakoně i dříve - jen žádne iluze o některých formách křestanství, zvláště ne o tom katolickém.

Pravoslavná církev dědičný hřích v tomto smyslu a limbus a očistec v žádném smyslu neučí, tedy jí se tyto výtky nemohou týkat.

Limbus to už byl v kat. církvi jistý pokrok, ale utrpení nepokřtěných dětí v pekle tím odsouzeno jako omyl nebylo. A nejsem si jistý zda bylo odsouzeno vůbec, myslím, že oficiálně a výslovně ne, jen o tom většina kněží přestala mluvit; ale znal jsem jednoho, který tuto možnost bral stále v úvahu.

Katolictví bylo a je kruté v theorii i praxi. Sám jsem na toto téma mluvil s řadou kněží i theologicky vzdělaných laiků: možnost spásy, tedy posmrtné blaženosti nepokřtěných dětí v nebi zamítali, někdy způsobem, který svědčil o naprostém nedostatku minimální morální inteligence nebo intuice, nebo jen docela obyčejného lidského citu. Kdybych opakoval některé výroky nebylo by mi to věřeno. Někteří jsou ted ve funkci, jeden vysoko. Pokusy o řešení problému jistě byly, ale bez vlivu na mocensky kvalifikované. Většině katolíků je pochopitelně stejně totálně jedno, co jejich církev učí. Pobaví i poděsí psychologicky zajímavé výroky jako ,,to jsem rád/ráda, že nevím čemu musím věřit, jinak bych nemohl/nemohla věřit " !

Smutné nebo trapné. Zkuste vašim známým katolíkům nebo sobě předložit nějaké, dogma a tvrzení římskokatolickou církví odsouzené jako kacířství: většina označí jako dogma právě to co bylo odsouzeno, a jako herezi pravdu neomylně vyhlášenou. Pak se vám budou nejspíše vyhýbat. Kněží občas i zbožně zalžou v zájmu vaší spásy a netradicionalističtí intelektualové sami sebe zoufale okecávají. Seznam literatury na téma křtu > limbu > očistce > pekla by byl dlouhý, ale když papež otočí i většina otočí, a budou agresivně obhajovat to, co se stejnou vervou ještě včera hájili, nebo nejspíš skončí v pekle. Ještě nedávno jsem četl, že papež naopak nauku o limbu potvrdil. Pravděpodobně to byla nepravdivá zpráva, ovšem řada katolických časopisů včetně českých na naprosté nespasitelnosti nepokřtěných - a nejen jich - velmi trvá.

Když byl papež pouhým kardinálem Vrchním Velkým inkvizitorem (viz Dostojevský ) tak v této věci nic nedělal , spíše se snažil likvidovat t h e o l o g i i o s v o b o z e n í, což se mu nepodařilo na 100%, díky Pánu Bohu.

Ale Svatý Otec se už na nás nezlobí a tak přijel.

Kdysi mi jeden katolický kněz, jinak velmi hodný člověk řekl, že dav potřebuje a chce být manipulován.

A s těmi nepokřtěnými se opravdu Spiegel a optimisté nemýlí? Vždyt 2000 let je na takovou změnu málo. Papež je sice neomylný a mohl by tedy tento problém vyřešit za pět minut, ovšem jsa diplomatem a Hlavním Manipulátorem tak s tím tolik nespěchá, stejně jako s jinými theologickými a morálními problémy. Kupř. kdysi zvláště zrychleně po vydání encykliky Humanae Vitae věřící běhávali, a někteří se dosud nezastavili, od kněze ke knězi od zpovědnice ke zpovědnici , hledajic kdo by to vzal na sebe a povolil jim antikoncepci. Což je typické i symbolické.

Bude namítnuto - jak to souvisí s Bushem, politikou, společenským systémem, chudobou, naftou, dolarovými reservami, globalizací , Latinskou Amerikou, New World Order a m o c í ?

Odpověd je extrémně jednoduchá - souvisí to hodně a těsně a děsivě a děsně!

PS:
Hustota memes v brazilské ideosféře nezměněna.

Předchozí článek autora na podobné téma


Josef Mikovec, Brazilie
9. září 2008

NETSOCAN