NETSOCAN
Číslo 9 --ZÁŘÍ 2010 ---Ročník IX.
Mondragonská epopej - Družstevní zkušenosti


Následující text je překladem z webových stránek Mondragonské družstevní korporace (MCC), a stručně popisuje historické i místní podmínky ve kterých bylo družstvo založeno a jeho vývoj až do roku 2004. NETSOCAN se dle vlastních možností pokusí přinést české překlady co nejvíce relevantních stránek ze zmíněného webu.

Přítomnost, jakkoli může připadat skvělá,
v sobě nese zárodky vlastních trosek,
pokud se rozejde s budoucností.

José María Arizmendiarrieta
(Ideolog a hybná síla mondragonské družstevní epopeje)

HISTORICKÉ KULISY

„Nic neodlišuje lidi tak, jako jejich vlastní přístup k okolnostem, ve kterých žijí. Ti, kteří se rozhodnou dělat dějiny a změnit chod samotných událostí mají výhodu oproti těm, kteří si zvolí pasívní čekání na výsledky oné změny.“ José María Arizmendiarrieta (Ideolog a hybná síla mondragonské družstevní epopeje)

Místní prostředí

Stejně jako jiné lidské komunity i baskická společnost se v průběhu své historie věnovala mnoha ekonomickým aktivitám, vyžadujícím vzájemnou spolupráci. Jedním příkladem takové činnosti bylo tradiční řešení sousedských či obecních povinností, v baskickém jazyce zvaných jako Hauzo Lan, které často souvisely se zemědělskou prací. V některých případech se takové společenské aktivity nakonec vyvinuly do úrovně oficiálních sdružení jako rybářský cech či organizací hospodařících na společných pozemcích, které sehrály významnou roli v baskické ekonomice.

Je logické, že nástup průmyslové revoluce význam takovýchto sdružení a praktik značně omezil. Nicméně to současně přineslo i nové příklady ekonomických aktivit, vykonávaných dle principu vzájemné spolupráce. Patřila sem spotřební družstva, která vzápětí vyrostla v regionu Gran Bilbao a také průmyslová výrobní družstva, inspirovaná idejemi socialistů. jako např. Eibarresa Alfa.

Rozvíjející se praktické zkušenosti i teoretickou práci však přerušilo vypuknutí Španělské občanské války, která značně poškodila veškerý pokrok dosažený na tomto poli a uvrhla Baskicko do hluboké ekonomické i sociální deprese.

Za takovýchto okolností přišel do Mondragonu v roce 1941 José María Arizmendiarrieta, mladý kněz, narozený v Marquině (v provincii Vizcaya).

Velice praktický a tvrdě pracující muž, José María, se měl stát protagonistou Mondragonské družstevní epopeje, i příkladným vzorem pro všechny členy družstva až do své smrti v roce 1976.

První kroky

V roce 1943 José María založil polytechnickou školu, dnes známou jako Mondragón Eskola Politeknikoa, která fungovala jako demokraticky spravované vzdělávací středisko přístupné všem mladým lidem v kraji. Mondragón Eskola Politeknikoa pak měla sehrát rozhodující roli při vzniku a následném rozvoji mondragonského družstevního eposu.

V roce 1956 pak pět mladých absolventů této školy založilo v Mondragonu první výrobní jednotku celého dnešního MCC: nazvanou ULGOR (nyní Fagor Electrodomésticos) a specializovanou zpočátku na výrobu benzinových ohřívačů a vařičů.

Rozvoj

Během končících 50. let byly v okolí založeny ULGOR Arrasate (Fagor Arrasate) a dnešní Eroski. Motivována duchem spolupráce pak tato družstva v roce 1959 – v době, kdy byl vyhlášen stabilizační plán – založila úvěrové družstvo Caja Laboral Popular, čili skutečnou družstevní bankou, která se osvědčila jako klíčový empirický prvek pro budoucnost družstev mondragonského společenství.

Následující léta přinesla zrod velkého počtu družstev. Právě v tomto období byly, mezi jinými, založeny i Fagor Electrónica, Fagor Ederlan a Danobat. Spolu s nimi byla založena i obchodní divize banky Caja Laboral, která měla družstvům sloužit jako finanční zdroj i jako klíčový prvek v následném vývoji Mondragonské družstevní korporace (MCC).

Během 70. let bylo založeno množství nových družstev a družstva již existující se dále konsolidovala. Zřízením centra pro technický a technologický výzkum - Ikerlan, byl učiněn značný pokrok i v oblasti výzkumu a rozvoje.

80. léta charakterizoval hlavně rozvoj Mondragonské družstevní korporace (MCC), který byl odpovědí na výzvy v podobě vytvoření Evropského hospodářského společenství a globalizující se ekonomiky. Družstva, původně uskupená podle své místní a geografické polohy byla restrukturalizována do odvětví ve shodě se svou výrobní činností.

V průběhu 90. let byla na podnět MCC založena Mondragonská univerzita a účelem této privátní univerzity bylo uspokojení nároků místních společností. V tomto období také úžasně vzrostl obrat celé skupiny, což bylo výsledkem jednotného úsilí v oblasti internacionalizace. Nyní má MCC v zahraničí 38 průmyslových továren a toto číslo se má do konce roku 2005 podle očekávání zvýšit na 60.

Dnes, téměř půl století po svém založení je Mondragonská družstevní korporace největší obchodní společností v Baskicku a sedmou největší ve Španělsku; jak z hlediska tržeb tak počtu zaměstnanců.


Překlad: František Stočes
9. září 2010

NETSOCAN