NETSOCAN
Číslo 9 --ZÁŘÍ 2011 ---Ročník X.
Havel zničil Baťu s lidskou tváří!

V pondělí 19. září proběhlo ve Slušovicích setkání občanské iniciativy Alternativy zdola, vedené její koordinátorkou doc. Ilonou Švihlíkovou se zakladatelem a bývalým předsedou Agrokombinátu Slušovice, doc. Františkem Čubou ZDE. Za družstevní skupinu AZ a jako mluvčí stínové družstevní komise ČSSD se schůzky účastnil i autor této informace, který do jeho proslulé pracovny vstupoval jako do kostela.

Pětasedmdesátiletý agronom hýřil pozitivní energií a na otázku novináře Z. Fialy – Jaké podnikání by doporučil zavést v regionech s vysokou nezaměstnaností? – reagoval slovy, že jenom ze zemědělství vyjmenuje sto příkladů... A začal pěstováním květin, které jsou dnes výnosným artiklem... Jeho představy o moderním zemědělství, které počítají s každým litrem uspořených popř. vyrobených pohonných hmot, s každým kilojoulem tepelné energie i každým litrem vody, jsou vskutku pozoruhodné. Českým zemědělcům prospívá i přes Československou společnost pro moderní zemědělství (ČSSMZ), jejím členem může být každý občan.

Mírného šoku se dočkali stoupenci družstevnictví, když na otázku, zda ví něco o baskické Mondragonské družstevní korporaci, odpověděl F. Čuba záporně... Pokud jde o typy obchodních společností, doc. Čuba nepreferuje žádnou: s vysvětlením, že všechny typy, které fungují, jsou prospěšné a na družstvu vidí přednost v tom, že ho lze obtížněji vytunelovat.

Zmíněný šok je zcela na místě, poněvadž se ukázalo, že František Čuba není ani družstevník, ani socialista, ale tělem i duší zemědělec, podnikatel a humanista. Znamená to, že velkolepé úspěchy, kterých pro blaho zaměstnanců družstva i zlínského regionu dosáhl, jsou výsledkem jeho moudrého, obětavého, laskavého a veskrze humánního přístupu k lidem i zaměstnancům firmy. Čuba je takto jakýmsi Tomášem Baťou s lidskou tváří...

Rozdíl je patrný. Když Baťa zřizoval své „spolupracovníky“, odůvodnil svůj krok slovy: „Poskytujeme vám účast na zisku ne snad proto, že bychom cítili potřebu vydat nějak peníze mezi lidi jen tak z dobrého srdce. Sledujeme tímto krokem docela jiné cíle. Chceme pomocí tohoto zařízení snížiti ještě dále výrobní náklady...“ Předseda slušovického JZD se choval podobně pragmaticky, když poskytoval družstevníkům např. traktor na leasing s tím, že peníze, které ušetří, zůstanou traktoristovi. František Čuba však šel ve své laskavosti ještě dál než Baťa! Šel dokonce na hranu zákona: když zjistil, že nějakého pracovníka nemůže za jeho práci podle stávajících předpisů dostatečně ohodnotit, tak ho např. vyslal na zahraniční stáž...

Dvacet let poté co „Sametová revoluce“ v srpnu 1990 na Václavském náměstí zaskřehotala – „Krrajně temné slušovické žilky nenápadně prrorrůstají celým naším potrravinářřstvím... Znovu a znovu se tím potvrrzuje, že naše rrevoluce není dokončena. Naopak to hlavní se musí teprrve stát,“ – pak vyslala do Slušovic 500 kontrolorů, zlikvidovala Agrokombinát a proti F. Čubovi rozpoutala doslova štvanici, se nyní ukazuje, že Havel střelil na lišku a trefil Maryšku: zlikvidoval totiž slušovického Baťu s lidskou tváří!

Nu a vzhledem k tomu, že Valné shromáždění vyhlásilo příští rok jako Mezinárodní rok družstev, tak by se mohla Sametová revoluce trochu vzpamatovat i hluboce zastydět, pozvat moravského Baťu s lidskou tváří na pražský Hrad a doc. Františku Čubovi udělit nejvyšší státní vyznamenání. Za svou obětavou a vysoce efektivní práci pro občany i pro tuto zem, kterou vykonal, i za perzekuci, kterou podstoupil, si to nesporně zaslouží.

Na fotografii zleva:
doc. F. Čuba, doc. J. Hurta, M. Kerouš (AZ), F. Stočes (AZ, ČSSD), doc. I. Švihlíková (AZ), nohy, dr. Z. Fiala, novinář.Autorem fotografie je Ing. M. Klepal, ředitel ČSSMZ.

Farantišek Stočes
24. ZÁŘÍ

NETSOCAN