NETSOCAN
číslo 10 --ŘÍJEN 2003---Ročník II.
Kdo by byl českým Pinochetem?
(Politická fikce)

ooooooo V prestižním deníku MF DNES vyšel 1. října komentář politologa B. Doležala ve kterém je - z hlediska politické geografie - ČR zařazena někam mezi banánovou republiku a Orient.
oooooo Článek má název Bitva v níž všichni prohráli a zabývá se eventualitami po případném pádu Špidlovy vlády. Zcela šokující je následující odstavec: "Pokud by ČSSD zvolila menšinovou vládu s tichou podporou komunistů, vydala by se už podruhé směrem, který se jí nevyplatil po roce 1945. A ČR by tím nastoupila tzv. chilskou cestu k demokracii (oklikou přes nějakého Pinocheta)." Sic!!!
oooooo Na první pohled vypadají Doležalovy úvahy jako politologické dětinství: KSČM není rozhodně totožná s KSČ roku 1948 (která měla "diktaturu proletariátu" ve svém politologickém rejstříku a byla tudíž dokonce "morálně povinná" ji i realizovat) a ČSSD má navíc dvojí historickou zkušenost! (Tou první je boj o Lidový dům v roce 1921). A jak by asi českého Pinocheta respektovala EU?...
oooooo Nicméně prestižní scéna, na které byla chilská cesta předložena české veřejnosti, musí demokrata rozhořčit a přimět alespoň ke spekulacím. Chilský diktátor a zločinec A. Pinochet, který nese politickou odpovědnost za masové a bestiální vraždění demokratů totiž nebyl spravedlivě potrestán! (Pinochet byl zproštěn soudu neboť si údajně v důsledku Altzheimerovy choroby nic nepamatuje...; nemohl by pak i pinochetismus být prvním symptomem ranného stádia této choroby?). A vzhledem k tomu, že éra SSSR, Varšavské smlouvy a Lidových milicí nenávratně skončila, pak eventuální vládu ČSSD s dokonce tichou podporou KSČM může chilskou cestou řešit jen skutečný zločinec a politický šovinista.
oooooo V Česku, kde byl totalitní režim svrháván švejkovským zvoněním klíčů, pak musí dnešní vize Pinocheta připadat skutečně absurdní a naprosto cizorodá (na rozdíl od potomků bojovných Hunů v Budapešti roku 1956). Pravda, v 50. letech u nás řádil šovinismus bolševický. Duchovním otcem tohoto teroru však byl, jak známo, nečeský a orientální despota Stalin! A oním místním farizejem, který křížovou cestu brutálních politických procesů zinscenoval, nebyl zhroucený alkoholik Gottwald nýbrž Slánský, jemuž metody orientální despocie nebyly, zdá se, rovněž cizí (bez ohledu na to, že do jámy, kterou kopal jiným, nakonec spadl i on).
oooooo Poněvadž éra rudého teroru importovaného či podporovaného ze zahraničí nenávratně skončila, zbývá tudíž jen zcestný a cizorodý teror pinochetovského typu, který by osnovali političtí fašisté odmítající respektovat výsledky voleb v demokratický státě.
oooooo Pachatelé konkrétních zločinů by nebyli nikterak zajímaví. V každém státě existuje svoloč, spodina lidí zakomplexovaných z osobních, rodinných, pracovních a dalších neúspěchů (a schopných tyto komplexy ventilovat formou násilí); vynechat nelze ani sadisty, tzn. chorobné sexuální devianty, u kterých mučení člověka dokonce vzbuzuje sexuální rozkoš.
oooooo Nejzajímavějším se zdá být právě onen český Pinochet, tzn. státoprávní nihilista, který by byl schopen jejich zločiny iniciovat a zaštítit. Českým Pinochetem by rozhodně nebyl plukovník či generál dobývající sídlo prezidenta, i když Klaus jako demokrat by nějak odstraněn být musel; nejlépe asi mediálním atentátem, např. zaručenou zprávou, že kdysi v tenisovém klubu znásilnil dvanáctiletou školačku...
oooooo V polistopadové éře lze zaznamenat zhruba dvě prepinochetovské reakce. K první došlo v souvislosti s incidentem, kdy byl republikánský poslanec Sládek - poté, co v parlamentu kritizoval vládnoucí garnituru za to, že chce rozbít Československo (což byla neslýchaná "lež" a "drzost") - napaden v metru davem a udeřen pěstí. Tehdejší prezident nad tím sice neprojevil radost nicméně přes svého tiskového mluvčího vzkázal, že Sládek "sklidil co zasel"!!! Vzhledem k tomu, že za pár měsíců poté bylo Československo skutečně rozbito, zachovaly se tehdy "pravda s láskou" opravdu farizejsky.
oooooo Další právní nihilismus řádil v době televizní vzpoury v ČT. Zatímco americký prezident R. Reagan nechal vzpurné dispečery odvést v řetězech, jeho český protějšek patrně konzultoval v politickém podsvětí a přivedl si odtud "ducha zákona", kterým nezákonné chování televizních zaměstnanců obhajoval...
oooooo Poněvadž jde o událost poměrně nedávnou, nabylo by asi od věci hledat kandidáta na eventuálního českého Pinocheta právě mezi státoprávními nihilisty, kteří vzpouru v ČT politicky podpořili. Jak jej ale rozpoznat? Nejefektivnější výsledek by možná přineslo jejich lékařské vyšetření a případný pozitivní nález ranné fáze Altzheimerovy choroby... Viďte, pane Doležale!
oooooo Nicméně lze očekávat, že drtivá většina oněch politiků by si svoji pinochetovskou roli dvakrát rozmyslela. Již kvůli vidině haagského soudu a cely poblíž Miloševiče... Spravedlnosti by mohl uniknout jedině politik (a nástupce odstoupivšího Klause), který by byl natolik renomovaný a přitom obdařený takovou dávkou farizejství, aby byl schopen EU ujišťovat, že v ČR k jakýmsi nevýznamným excesům sice dochází, ale není to nic proti krvavé lázni, kterou by rozpoutala menšinová vláda ČSSD s tichou podporou komunistů...
oooooo

František Stočes
říjen 2003

NETSOCAN