NETSOCAN
Číslo 10 --ŘÍJEN 2008---Ročník VII.
Realizujme sociálně demokratickou variantu amerického ESOP!


Otevřený dopis
Předsedovi ČSSD
Ing. Jiřímu Paroubkovi

Vážený pane předsedo,

předkládám Vám k úvaze následující námět.

V současné době dochází ke kolapsu některých podniků s velice tíživými ekonomickými dopady na zaměstnance, jejich rodiny i region a zejména jde o tradiční české sklárny. V některých podnicích má dokonce své podíly stát. Jistě víte, že v Argentině po dramatickém kolapsu ekonomiky země v roce 2001 zde zaměstnanci obsazovali a sami úspěšně uváděli do chodu zkrachovalé podniky, byť to znamenalo značné právní komplikace.

Navrhuji, aby ČSSD vyzvala vládu, aby (prostřednictvím samosprávy) zaměstnancům okamžitě vyplatila jejich spravedlivé mzdy (a následně je na zodpovědných subjektech vymáhala), nebotˇ je zcela nemorální a nepřijatelné nutit zaměstnance měsíc zdarma pracovat a o svou mzdu se pak soudit či čekat na rozhodnutí konkurzních správců apod.

Dále by měla ČSSD vyzvat vládu, aby insolventní podniky, jimž hrozí krach odkoupila ("znárodnila"), s tím, že

a) Tyto podniky budou transformovány dle družstevního principu a předány zaměstnancům, kteří si - eventuálně za pomoci ekonomů ČSSD - zvolí manažery, mohou fúzovat s některými subdodavateli případě i odběrateli, apod. Družstevní princip v tomto případě znamená, že zaměstnanci budou mít právo na spravedlivý podíl ze zisku podniku, a to z jeho finanční i investované složky.

b) Finance, které by stát na tuto operaci vydal se stanou součástí dluhu těchto podniků, a budou podniky spláceny státu (jako bezúročná půjčka), např. splátkami tvořícími 10% ze zisku, s nadějí na eventuální odpuštění dluhu za vlády ČSSD.

Takováto koncepce by se mohla stát součástí dlouhodobého programu ČSSD jako např. "sociálně demokratická varianta" původního amerického systému zaměstnaneckého akcionářství ESOP (Employee Stock Ownership Plan).

Bližší zdůvodnění tohoto principu s dalšími odkazy obsahuje autorův blog na iDNES s názvem "Kapitalismus je zombie! Jak vlastně zanikne? na iDNES

S pozdravem a přáním mnoha úspěchů

12. října 2008
František Stočes
ČSSD Praha 2

Obsah otevřeného dopisu bude umístěn na intranetu ČSSD, zaslán na e-mailovou adresu předsedy ČSSD a spolu s eventuální reakcí publikován v on line měsíčníku NETSOCAN a jako osobní blog autora na iDNES.  


FRS
12. října 2008

NETSOCAN